فرصت های شغلی کاشی گستران ری

کاشی گستران ری فقط یک شرکت معمولی نیست!

بلکه یک خانواده بزرگ، پویا و در حال پیشرفت بوده و همواره به دنبال تحقق بخشیدن به رویا های بزرگ است که این مهم با سخت کوشی، انضباط، دوستی و همدلی در کنار یکدیگر میسر میشود.کاشی گستران ری

مجموعه کاشی گستران ری مفتخر است که با قدمتی بالا دارای اعضایی از بهترین های رشته خود هستند و افتخار دیگر ما این است که این مجموعه با سیر صعودی هر روز وسیع تر و بزرگتر میشود.

شرکت سرام پخش افق (بازرگانی کاشی گستران ری ) با هدف جذب نیروی مستعد و جوان جهت رشد و تعالی فردی و گروهی در یک محیط کاری بسیار عالی با پرسنل و چارت سازمانی قوی دعوت به همکاری می نماید.

اگر احساس میکنید که در مجموعه کاشی گستران ری به پیشرفت می رسید و میتوانید عضوی از یک بازرگانی فعال، در حال پیشرفت و بروز باشید این موقعیت را گرامی بشمارید