تاریخچه در ایران

کشور ایران با تاریخ و تمدن کهن در هنر و صنعت و برخورداری از ذخایر معتنابهی از مواد اولیه از دیر باز با عنوان بستری مناسب برای صنعت کاشی و سرامیک مطرح بوده‌است.

تولید کاشی سرامیکی در این سرزمین از مراحل بسیار اولیه و با روش‌های ابتدایی از حدود ۱۲۵۰ سال قبل از میلاد مسیح با تولید انواع آجرهای لعابدار، کاشی‌های تزیینی و مینا آغاز شده‌است.

بیشتر مکان های مذهبی ایران مانند گنبد های مساجد و گل دسته های انان از زمان های قدیم با کاشی های رنگی تزیین میشدند و سر در های بازار و خانه های با کاشی های طرح قرآنی تزیین میگشتند.